НИДРИ

VILA Teodora - 10 ноќевања со сопствен превоз (17,53)
VILA Lampsi - 10 ноќевања со сопствен превоз (17,53)
VILA Daskalos - 10 ноќевања со сопствен превоз (17,53)
VILLA KOSTAS (1)