• Бул. Ослободување
  • Лок. 8, 6250 Кичево

Sv. Nikola (26)

 

Сандански е град на југозападот на Бугарија, во подножјето на Пирин планина на само 40 км од Македонската граница. Овај регион има најтопла клима во Бугарија и најмногу сончеви денови во годината. Тука се наоѓаат над 80 минерални извори со температура од 33°С до 83°С со ниска минерализација и успешно се користат за третмани на најразлични болести.


Хотелот Св. Никола се наоѓа во центарот на градот на главната пешачка улица. Располага со внатреен базен, спа центар, класичен ресторан, средоземноморски респоран, снек бар и пиано бар. 

 

Еднодневен пакет „Неделен Спа релакс” валиден само за ден Недела


Цени за СОБА за 1 нoќ – пoлупансиoн

Цени вo €, се плаќа вo денари 1€ = 62 мкд

 

Легенда: adl впзрасен, chd дете DBL standard двoкреветна стандард сoба, DBL clasik двoкреветна ренoвирана сoба

Цените се за СОБА за сooдветниoт брoј на гoсти и вклучуваат: 1 нoќевање со појадок и вечера; салата бар / салата во ресторанот на хотелот - за време на престојот (од 19 до 21 часот); Користење на СПА центарот со затворен базен, сауна, римска бања, солена соба, фитнес; Бесплатен безжичен интернет, паркинг, туристичка такса. Шише вино во собата на пристигнување.

 

Дводневен пакет City Break Цени за СОБА за 2 ноќи – Ноќевање со појадок

Цени во €, се плаќа во денари 1€ = 62 мкд


Легенда: adl возрасен, chd дете DBL standard двокреветна стандард соба, DBL clasik двокреветна реновирана соба

Цените се за СОБА за соодветниот број на гости и вклучуваат: 2 ноќевања со појадок ; салата бар / салата во ресторанот на хотелот - за време на престојот (од 19 до 21 часот);

Користење на СПА центарот со затворен базен, сауна, римска бања, солена соба, фитнес;

Бесплатен безжичен интернет, паркинг, туристичка такса.

 

Дводневен Спа пакет – полупансион City Break Plus

Цени за СОБА за 2 ноќи – полупансион

Цени во €, се плаќа во денари 1€ = 62 мкд


Легенда: adl возрасен, chd дете DBL standard двокреветна стандард соба, DBL clasik двокреветна реновирана соба

Цените се за СОБА за соодветниот број на гости и вклучуваат: 2 ноќевања со појадок; 2 вечери на сет мени и салата бар / во ресторанот на хотелот – за време на престојот (од 19 до 21 часот); 1 класична масажа еднаш за период во работо време; Користење на СПА центарот со затворен базен, сауна, римска бања, солена соба, фитнес;

Бесплатен безжичен интернет, паркинг, туристичка такса.

 

Тридневен пакет Fresh Spring

Цени за СОБА за 3 нпќи – нпќеваое сп ппјадпк

Цени вп €, се плаќа вп денари 1€ = 62 мкд


Легенда: adl возрасен, chd дете DBL standard двокреветна стандард соба, DBL clasik двокреветна реновирана соба

Цените се за СОБА за соодветнипт број на гости и вклучуваат:

3 ноќевања со појадок ; салата бар / салата во ресторанот на хотелот - за време на престојот (од 19 дп 21 часот); Користење на СПА центарот со затворен базен, сауна, римска бања, солена соба, фитнес;

Бесплатен безжичен интернет, паркинг, туристичка такса.

 

Петдневен пакет Relax Цени за СОБА за 5 ноќи – ноќевање со појадок

Цени во €, се плаќа во денари 1€ = 62 мкд


Легенда: adl возрасен, chd дете DBL standard двокреветна стандард соба, DBL clasik двокреветна реновирана соба

Цените се за СОБА за соодветниот број на гости и вклучуваат: 5 ноќевања со појадок ; салата бар / салата во ресторанот на хотелот - за време на престојот (од 19 дп 21 часпт); Користење на СПА центарот сп затвпрен базен, сауна, римска баоа, сплена спба, фитнес; Бесплатен безжичен интернет, паркинг, туристичка такса. Терапија - баоа сп алги или мпрски спли - еднаш за време на престпјпт;

 

Седумдневен пакет Spa&Active Цени за СОБА за 7 нoќи – нoќевање со појадок

Цени во €, се плаќа во денари 1€ = 62 мкд

 

Легенда: adl возрасен, chd дете DBL standard двокреветна стандард соба, DBL clasik двокреветна реновирана соба

Цените се за СОБА за соодветниот број на гости и вклучуваат: 7 ноќевања со појадок ; салата бар / салата во ресторанот на хотелот - за време на престојот (од 19 до 21 часот); Користење на СПА центарот со затворен базен, сауна, римска бања, солена соба, фитнес;

Бесплатен безжичен интернет, паркинг, туристичка такса. Делумна масажа - еднаш за престој;

 

Десетдневен пакет Wellness Цени за СОБА за 10 ноќи – ноќевање со појадок

Цени во €, се плаќа во денари 1€ = 62 мкд


Легенда: adl возрасен, chd дете DBL standard двокреветна стандард соба, DBL clasik двокреветна реновирана соба

Цените се за СОБА за соодветниот број на гости и вклучуваат: 10 ноќевања со појадок ; салата бар / салата во ресторанот на хотелот - за време на престојот (од 19 до 21 часот);

Користење на СПА центарот со затворен базен, сауна, римска бања, солена соба, фитнес;

Бесплатен безжичен интернет, паркинг, туристичка такса. Делумна масажа - еднаш за престојот; терапија - бања со алги или морски соли

 

Четиринаесетдневен пакет Vital Цени за СОБА за 14 ноќи – ноќевање со појадок

Цени во €, се плаќа во денари 1€ = 62 мкд


Легенда: adl возрасен, chd дете DBL standard двокреветна стандард соба, DBL clasik двокреветна реновирана соба

Цените се за СОБА за соодветниот број на гости и вклучуваат: 14 ноќеваоња со појадок ; салата бар / салата во ресторанот на хотелот - за време на престојот (од 19 до 21 часот);

Користење на СПА центарот со затворен базен, сауна, римска бања, солена соба, фитнес;

Бесплатен безжичен интернет, паркинг, туристичка такса.

Делумна масажа - еднаш за престојот; терапија - бања со алги или морски соли

 

Хотелски содржини

Во подножјето на Пирин планина, во центарот на градот Сандански се наоѓа хотел Свети Никола. СПА центарот на хотел “Свети Никпла” се напојува со хипертермална минерална вода 75 ° С од природен извор. Искпристување на минералната вода во комбинација со уникатната клима на градот нуди можност за вистинска релаксација.


Располага со:

 СПА центар,

 Внатрешен базен,

 Фитнес сала,

 Снек бар,

 Пианп бар,

 Основен ресторан,

 Ресторан Плумари,

Конференциска сала ….